® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ®

ZASTRZEŻENIE LOGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY | REJESTRACJA LOGO FIRMY | REJESTRACJA NAZWY FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY

ZASTRZEŻENIE LOGO, ZASTRZEŻENIE MARKI, ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY, ZASTRZEŻENIE NAZWY PRODUKTU, ZASTRZEŻENIE OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH.

ZNAK TOWAROWY / TEKSTOWY / GRAFICZNY / NAZWA / MARKA / SLOGAN / ZNAK FIRMOWY REJESTRACJA - OCHRONA PRAWNA - WWW.LOGO.SPECJALISTA.WAW.PL - ® / R

® zastrzeżenie nazwy i logo firmy ® ochrona marki ® dodaj ® / r do nazwy i logo ® zastrzeżenie logo firmy | zastrzeżenie nazwy firmy | rejestracja logo firmy | rejestracja nazwy firmy | zastrzeżenie znaku graficznego firmy | zastrzeżenie znaku towarowego firmy | rejestracja znaku graficznego firmy | rejestracja znaku towarowego firmy ® zastrzeżenie logo, zastrzeżenie marki, zastrzeżenie nazwy firmy, zastrzeżenie nazwy produktu, zastrzeżenie oznaczeń słownych lub graficznych ® znak towarowy / tekstowy / graficzny / nazwa / marka / slogan / znak firmowy rejestracja - ochrona prawna - www.logo.specjalista.waw.pl - ® / r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz też ofertę:

OCHRONA MARKI

SKUTECZNE PRZECIWDZIAŁANIE

NIEUPRAWNIONEMU KORZYSTANIU Z CUDZEJ MARKI.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTRZEŻENIE

LOGO i/lub NAZWY FIRMY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®

®

®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTRACJA ZNAKÓW TOWAROWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czyli potocznie mówiąc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTRZEŻENIE LOGO FIRMY

i/lub NAZWY FIRMY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a także

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWY PRODUKTU, MARKI, HASŁA, SLOGANU REKLAMOWEGO

ORAZ INNYCH OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®

®

®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dodaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do swojego LOGO!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®

®

®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLACZEGO

 

 

 

 

 

 

 

WARTO ZASTRZEC NAZWĘ/LOGO SWOJEJ FIRMY?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Logo jest niepowtarzalnym identyfikatorem firmy i/lub jej produktu na rynku, a zarazem jest też nierozdzielnym elementem wizerunku przedsiębiorstwa.

 

*   Jak wykazują przeprowadzane badania, firmę i jej produkty, zdecydowana większość klientów identyfikuje wyłącznie poprzez skojarzenia z jej znakiem graficznym lub nazwą.

 

*   Zastrzeżony znak graficzny w oczywisty sposób podnosi prestiż firmy.

 

*   Zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, której Polska jest częścią, znak towarowy (logo) jest własnością prawem chronioną. Jednakże aby tak się stało, musi on zostać najpierw właściwie zarejestrowany (zastrzeżony).

 

*   Właściwa rejestracja (zastrzeżenie) znaku towarowego jest jedyną gwarancją prawnej ochrony logo Twojej firmy. Logo którego wartość budowana jest często przez wiele lat, w ciągu których firma ponosi na ten cel znaczne nakłady finansowe, a tworzący ją ludzie, wielki wysiłek i zaangażowanie swojej pracy.

 

*   Logo często jest wartością samą w sobie. Niekiedy jego wartość znacznie przewyższa wartość pozostałego majątku firmy.

 

*   Bywa, że dla "znaczka" kupuje się całe przedsiębiorstwo.

 

*   Nierzadkie są też przypadki gdy banki udzielają znacznych kredytów których zabezpieczeniem jest prawo własności znaku towarowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… oczywiście dotyczy to wyłącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAREJESTROWANEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a co za tym idzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWNIE CHRONIONEGO LOGO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i właśnie dlatego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSISZ ZASTRZEC SWOJE LOGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

już teraz!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®

®

®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO DAJE

 

 

 

 

 

 

 

ZASTRZEŻENIE LOGO LUB NAZWY?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawidłowe zastrzeżenie logo i/lub nazwy firmy daje tzw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO WYŁACZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do posługiwania się danym oznaczeniem (słowo, rysunek, inne) w obrocie gospodarczym na terenie Polski, co oznacza, że dany znak staje się wyłączną własnością podmiotu na rzecz którego udzielone zostało prawo ochronne i odtąd to ten podmiot decyduje kto, kiedy i na jakich warunkach może się danym oznaczeniem posługiwać.

 

Dodatkowo znak taki staje się częścią majątku firmy i jako wartość niematerialna i prawna może znacznie podnieść wartość księgową firmy, a także być amortyzowany, sprzedany, wynajmowany lub zastawiony. Można także udzielać odpłatnej licencji na posługiwanie się nim innym podmiotom.

 

Zastrzeżony znak jest objęty ochroną prawną na rzecz podmiotu który jest jego właścicielem. Podmiot ten staje się jedynym uprawnionym do czerpania wszelkich pożytków z danego znaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®

®

®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTRACJA

 

 

 

 

 

 

 

ZNAKÓW TOWAROWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO, MARKI, NAZWY FIRMY BĄDŹ PRODUKTU,

 

 

 

 

 

 

INNYCH OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach usługi wykonujemy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*      OPRACOWANIE GRAFICZNE LOGO

w sposób wymagany dla procesu jego zarejestrowania,

 

*      WŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

niezbędnej do procedury rejestracji znaku towarowego,

 

*      ZŁOŻENIE PRZYGOTOWANEJ DOKUMENTACJI

w zastępstwie zamawiającego,

 

*      INNE CZYNNOŚCI

związane z procedurą rejestracji (np. przygotowanie regulaminu znaku wspólnego, uzyskanie świadectwa pierwszeństwa),

 

*      KONSULTACJE

w zakresie zastrzeżenia nazwy i/lub logo firmy.

 

*      OPIEKĘ MERYTORYCZNĄ NAD PROCESEM REJESTRACJI

aż do momentu wydania decyzji obejmującą sporządzanie pism i stanowisk podczas całego procesu rejestracji bez dodatkowych opłat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWARANTOWANA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

również z możliwością DOJAZDU DO KLIENTA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®

®

®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENNIK USŁUG

 

 

 

 

 

 

 

ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ / ZASTRZEŻENIEM LOGO LUB NAZWY FIRMY (ZNAKU TOWAROWEGO) oraz innych, wcześniej wymienionych oznaczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązuje od dnia 10 listopada 2014 roku do odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres usługi w poniżej opisanych opcjach 1, 2 i 3 jest jednakowy.

 

 

 

 

 

 

Różnica polega jedynie na technicznym sposobie realizacji usługi

(stacjonarnie, korespondencyjnie lub z dojazdem do klienta).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- opcja 1 -

 

 

 

 

 

®

 

 

USŁUGA KOMPLEKSOWA

 

 

 

 

 

 

REALIZOWANA NA ODLEGŁOŚĆ

(korespondencyjnie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tj.

SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ ZNAKU (LOGO, MARKI, NAZWY FIRMY BĄDŹ PRODUKTU, INNYCH OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH) DO ZASTRZEŻENIA W PROCEDURZE KRAJOWEJ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres usługi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach usługi realizowana jest konsultacja w trakcie której uzgadniane są możliwości rejestracji danego znaku towarowego (logo), analizowane aspekty prawne z tym związane a ponadto uzgadniane wszelkie szczegóły istotne z punktu widzenia przyszłej rejestracji oraz ochrony prawnej znaku towarowego (logo lub nazwy).

 

Klient uzyskuje także wszelkie dodatkowe informacje nt. procedury rejestracyjnej oraz innych czynności i kosztów z nią związanych, jak też sposobu ich realizacji.

 

W wyniku konsultacji i w oparciu o informacje oraz ustalenia poczynione w jej trakcie w ciągu kilku dni sporządzana jest kompletna dokumentacja zgłoszeniowa znaku towarowego, nazwy lub logo firmy dla potrzeb jego zastrzeżenia.

 

Cena usługi obejmuje także OPIEKĘ MERYTORYCZNĄ NAD PROCESEM REJESTRACJI aż do momentu wydania decyzji obejmującą sporządzanie pism i stanowisk podczas całego procesu rejestracji bez dodatkowych opłat.

 

W tej opcji usługi kompleksowej wszystko dokonywane jest zdalnie, tj. konsultacja i wszystkie uzgodnienia odbywają się telefonicznie i drogą korespondencji e-mali, zaś przygotowana dokumentacja wysyłana jest pocztą (gotowe do podpisu dokumenty w wersji papierowej) do klienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena usługi wynosi: 950,oo złotych,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a w przypadku jednoczesnego zgłaszania więcej niż jednego znaku (np. osobno nazwy i logo), opłata za usługę sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej dla drugiego i kolejnych znaków realizowana jednocześnie z pierwszym znakiem wynosi tylko: 600,oo złotych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- opcja 2 -

 

 

 

 

 

®

 

 

USŁUGA KOMPLEKSOWA

 

 

 

 

 

 

REALIZOWANA Z DOJAZDEM DO KLIENTA

(na terenie całego kraju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tj.

SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ ZNAKU (LOGO, MARKI, NAZWY FIRMY BĄDŹ PRODUKTU, INNYCH OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH) DO ZASTRZEŻENIA W PROCEDURZE KRAJOWEJ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres usługi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach usługi realizowana jest konsultacja w trakcie której uzgadniane są możliwości rejestracji danego znaku towarowego (logo), analizowane aspekty prawne z tym związane a ponadto uzgadniane wszelkie szczegóły istotne z punktu widzenia przyszłej rejestracji oraz ochrony prawnej znaku towarowego (logo lub nazwy).

 

Klient uzyskuje także wszelkie dodatkowe informacje nt. procedury rejestracyjnej oraz innych czynności i kosztów z nią związanych, jak też sposobu ich realizacji.

 

W wyniku konsultacji i w oparciu o informacje oraz ustalenia poczynione w jej trakcie w ciągu kilku dni sporządzana jest kompletna dokumentacja zgłoszeniowa znaku towarowego, nazwy lub logo firmy dla potrzeb jego zastrzeżenia.

 

Cena usługi obejmuje także OPIEKĘ MERYTORYCZNĄ NAD PROCESEM REJESTRACJI aż do momentu wydania decyzji obejmującą sporządzanie pism i stanowisk podczas całego procesu rejestracji bez dodatkowych opłat.

 

Poniższe ceny obejmują dwukrotny dojazd do klienta w związku z realizacją usługi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługa kompleksowa realizowana z dojazdem do klienta na terenie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) miasto WARSZAWA i bliskie okolice:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena usługi wynosi: 1400,oo złotych,

 

a w przypadku jednoczesnego zgłaszania więcej niż jednego znaku (np. osobno nazwy i logo), opłata za usługę sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej dla drugiego i kolejnych znaków realizowana jednocześnie z pierwszym znakiem wynosi tylko: 700,oo złotych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) miasta KRAKÓW, ŁÓDŹ, SZCZECIN, KATOWICE, POZNAŃ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena usługi wynosi: 1800,oo złotych,

 

a w przypadku jednoczesnego zgłaszania więcej niż jednego znaku (np. osobno nazwy i logo), opłata za usługę sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej dla drugiego i kolejnych znaków realizowana jednocześnie z pierwszym znakiem wynosi tylko: 700,oo złotych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) POZOSTAŁE miasta i miejscowości:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena usługi wynosi: 1400,oo złotych + koszt dojazdu zależny od odległości,

 

a w przypadku jednoczesnego zgłaszania więcej niż jednego znaku (np. osobno nazwy i logo), opłata za usługę sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej dla drugiego i kolejnych znaków realizowana jednocześnie z pierwszym znakiem wynosi tylko: 700,oo złotych.

 

Aby uzyskać szczegółową kalkulację kosztu dojazdu do danej miejscowości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- opcja 3 -

 

 

 

 

 

®

 

 

USŁUGA KOMPLEKSOWA

 

 

 

 

 

 

STACJONARNA

(realizowana bez dojazdu do klienta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tj.

SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ ZNAKU (LOGO, MARKI, NAZWY FIRMY BĄDŹ PRODUKTU, INNYCH OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH) DO ZASTRZEŻENIA W PROCEDURZE KRAJOWEJ: